ZARZĄD 

DOLNOŚLĄSKIEGO  CECHU  OPTYKÓW:
Starszy Cechu:


Józef Wróblewski

Wrocław, tel. 71-321 29 55;

e-mail: mojoptyk@gmail.com
Podstarszy Cechu


Wiesław Wojtkowiak

Wrocław; tel. 71-31-05-02

Członkowie ZarząduWaldemar Daniluk

Wrocław; tel. 71-343-24-86; optyk@okularydaniluk.plCzłonkowie honorowi:


Andrzej Prokopowicz


Jerzy Wysocki
o  DOLNOŚLĄSKIM
CECHU OPTYKÓW (DCO)

http://www.cechoptykow.pl/index.html
AKTUALNOŚCIhttp://www.cechoptykow.pl/nowosci.html
ZARZĄDhttp://www.cechoptykow.pl/zarzad.html
CZŁONKOWIE
http://www.cechoptykow.pl/czlonkowie.html
DOŁĄCZ DO DCO I DLACZEGO WARTO

http://www.cechoptykow.pl/dolacz_do_dco.html
ZNAJDŹ DOBREGO OPTYKA


http://www.cechoptykow.pl/dobry_optyk.html
SZKOLNICTWO


http://www.cechoptykow.pl/szkolnictwo.html
DOKUMENTY


http://www.cechoptykow.pl/dokumenty.html
INFORMACJE


http://www.cechoptykow.pl/informacje.html
HISTORIA


http://www.cechoptykow.pl/historia.html
LINKIhttp://www.cechoptykow.pl/linki.html
o  KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ  (KRIO)http://www.krio.org.pl/
RZECZOZNAWCY
http://www.cechoptykow.pl/rzeczoznawcy.html
KONTAKT
http://www.cechoptykow.pl/kontakt.html