DOLNOŚLĄSKI  CECH  OPTYKÓW

WAŻNE LINKI I KONTAKTYKRAJOWA RZEMIEŚLNICZA IZBA OPTYCZNA (KRIO) - WARSZAWAhttp://www.krio.org.pl


CECH OPTYKÓW W WARSZAWIE - Tel.; 22 6357867; http://cechoptykwar.w.interia.pl


MAŁOPOLSKI CECH OPTYKÓW - KRAKÓW; Tel.: 12 4219077 - http://www.mco.coit.pl


CECH OPTYKÓW REGIONU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - OLSZTYN; Tel.: 89 5276024; http://www.wmco.pl


LUBELSKI CECH OPTYKÓW - LUBLIN; Tel.: 81 7463933; http://www.cechoptyk.lublin.pl


POMORSKI CECH OPTYKÓW - GDAŃSK; Tel.: 58 3054577;

http://pomorski.cech.optykow.webpark.pl


CECH OPTYKÓW - IZBY GOSPODARCZE - Warszawa; http://www.msg.org.pl


OPOLSKI CECH OPTYKÓW - Tel.: 77 4360400


ŚLĄSKI CECH OPTYKÓW - KATOWICE; Tel.: 32 7810658


POMORSKO-KUJAWSKI CECH OPTYKÓW - BYDGOSZCZ; Tel.: 52 3459232


POLSKIE TOWARZYSTWO OPTOMETRII I OPTYKI - POZNAŃ; Tel.: 61 8687868

o  DOLNOŚLĄSKIM
CECHU OPTYKÓW (DCO)

http://www.cechoptykow.pl/index.html
AKTUALNOŚCIhttp://www.cechoptykow.pl/nowosci.html
ZARZĄDhttp://www.cechoptykow.pl/zarzad.html
CZŁONKOWIE
http://www.cechoptykow.pl/czlonkowie.html
DOŁĄCZ DO DCO I DLACZEGO WARTO

http://www.cechoptykow.pl/dolacz_do_dco.html
ZNAJDŹ DOBREGO OPTYKA


http://www.cechoptykow.pl/dobry_optyk.html
SZKOLNICTWO


http://www.cechoptykow.pl/szkolnictwo.html
DOKUMENTY


http://www.cechoptykow.pl/dokumenty.html
INFORMACJE


http://www.cechoptykow.pl/informacje.html
HISTORIA


http://www.cechoptykow.pl/historia.html
LINKIhttp://www.cechoptykow.pl/linki.html
o  KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ  (KRIO)http://www.krio.org.pl/
RZECZOZNAWCY
http://www.cechoptykow.pl/rzeczoznawcy.html
KONTAKT
http://www.cechoptykow.pl/kontakt.html