HISTORIA

DOLNOŚLĄSKIEGO  CECHU  OPTYKÓW:Protoplastą Dolnośląskiego Cechu Optyków było Stowarzyszenie Optyków Dolnośląskich. Powstało ono z inicjatywy M. Kołodzieja i A. Waligórskiego w 18.12.1991 r. Podstawowym celem stowarzyszenia była obrona optyków i ich pacjentów w kontaktach z przedstawicielami samorządu i administracji państwowej. Ponieważ forma stowarzyszenia nie dawała pełnych możliwości działania SOD przekształcone zostało w Dolnośląski Cech Optyków i 3.06.1994 r zarejestrowane przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.


Podstawowym zajęciem DCO jest w dalszym ciągu reprezentowanie optyków (i ich pacjentów) wobec samorządu i administracji państwowej ale również podniesienie jakości usług świadczonych przez członków cechu min. przez:

* propagowanie zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Optyków,

* organizowanie kursów i szkoleń,

* przeprowadzanie egzaminów mistrzowskich i czeladniczych,

* powołanie rzeczoznawców w dziedzinie optyki okularowej.


Terenem działania DCO jest obszar Dolnego Śląska. Aktualnie Cech liczy ok. 20 członków, ale jest organizacją otwartą i dlatego zapraszamy wszystkie osoby prowadzące działalność w zakresie optyki okularowej i posiadające kwalifikacje zawodowe ( czeladnik lub mistrz w zawodzie optyka okularowego).

DCO jest współzałożycielem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej - ogólnopolskiej organizacji zawodowej optyków.Od kwietnia 2012r. po wyborze nowego Zarządu udało się uporządkować i wyjaśnić wiele spraw organizacyjnych i finansowych Dolnośląskiego Cechu Optyków.

o  DOLNOŚLĄSKIM
CECHU OPTYKÓW (DCO)

http://www.cechoptykow.pl/index.html
AKTUALNOŚCIhttp://www.cechoptykow.pl/nowosci.html
ZARZĄDhttp://www.cechoptykow.pl/zarzad.html
CZŁONKOWIE
http://www.cechoptykow.pl/czlonkowie.html
DOŁĄCZ DO DCO I DLACZEGO WARTO

http://www.cechoptykow.pl/dolacz_do_dco.html
ZNAJDŹ DOBREGO OPTYKA


http://www.cechoptykow.pl/dobry_optyk.html
SZKOLNICTWO


http://www.cechoptykow.pl/szkolnictwo.html
DOKUMENTY


http://www.cechoptykow.pl/dokumenty.html
INFORMACJE


http://www.cechoptykow.pl/informacje.html
HISTORIA


http://www.cechoptykow.pl/historia.html
LINKIhttp://www.cechoptykow.pl/linki.html
o  KRAJOWEJ RZEMIEŚLNICZEJ IZBIE OPTYCZNEJ  (KRIO)http://www.krio.org.pl/
RZECZOZNAWCY
http://www.cechoptykow.pl/rzeczoznawcy.html
KONTAKT
http://www.cechoptykow.pl/kontakt.html